Zajedno za inkluziju

Crveni krst Kanjiža već godinama pomaže uključivanje osoba sa invaliditetom u život zajednice. Preko projekta Zajedno za inkluziju se trudimo povezati sve institucije koji rade na uključivanju OSI. Ako gledamo protekle godine, možemo reći da Crveni krst je pomagao i pomaže u formiranju i funkcionisanju više socijalnih usluga u opštini.
U drugoj polovini 2013. godine sa oko pola miliona dinara smo dotirali socijalne usluge. Najveći deo sredstava je utrošeno na dnevni boravak u Barci, u raznim vidovima: troškovi fizioterapeuta, namirnice, materijal za rad, finansiranje izleta, edukacija roditelja, Božićni pokloni …
Izgradili smo dobru saradnju sa PU Naši biseri u okviru programa Uslužnog centra, Razvijanje sposobnosti i ličnosti, sa ciljem da omogućimo da zabavište obezbedi deci sa posebnim potrebama uključivanje u inkluzivnu grupu. Program je doneo puno novih saznanja i nadamo se dugoj, dobroj saradnji.
Zahvaljujući isto ovom projektu, na kraju godine smo mogli obezbediti 35 paketa za korisnike dnevnog boravka Barka i pozvati korisnike, saradnike i volontere na pozorišnu predstavu u Kamerno pozorište u Senti.
Crveni krst Kanjiža i dalje želi da očuva inovativno-pomoćnu ulogu u razvijanju inkluzije i socijalne usluge u zajednici, i želi dati prostor za povezivanje institucija na tom polju.