Izlet u Kapošvar

U organizaciji Crvenog krsta iz Kanjiže radnici Centar za pružanje usluga socijalne zaštite opštine Kanjiža imali su priliku da 30.05.2014. godine ugostuju kod kolege u Kapošvaru. Vrlo rano ujutro smo krenuli na put i kasno se vratili. Domaćini su nam bili Rehabilitacioni i Centar „Sunčevi Zraci“. Dočekani smo srdačno i odmah odgledali dva kratka filma o radu i funkciji pomenute institucije. Nakon toga smo se podelili u dve grupe. Prva grupa je učestvovala prepodnevnim aktivnostima institucije kao što su jutarnje pozdravljanje kao i muzička terapija i terapija pokreta. Druga grupa je posetila celodnevni boravak gde su se upoznali sa korisnicima ove kuće odnosno zaposlenima. Ovde su naši korisnici i zaposleni imali priliku da se upoznaju sa aktivnostima koji se odvijaju svakodnevno i da ih uporede sa sličnim aktivnostima koji se kod nas sprovode.
Nakon ovakve sadržajne razmene iskustva i viđenja stvari uz zajednički ručak dobili smo na uvid njihova iskustva kao i dokumentaciju, pa smo u neformalnom razgovoru i razmeni informacija stekli nova iskustva i znanja u oblasti rada sa decom ometanom u razvoju na stručnom nivou. Nakon iscrpnog programa i razgovora kao i sticanja novih znanja, naša sugrađanka Gabriela Šarnjai koja je zaposlena u pomenutoj instituciji upoznala nas je sa Kapošvarom uz jednu prijatnu šetnju kroz centar. Uz celodnevni program koji je bio zaista vrlo sadržajan, mislim da smo zajedno proveli jedan vrlo prijatan i koristan dan u Kapošvaru.
Knjur Tímea