Adatvédelem

Tájékoztatás a személyes adatok gyűjtése és feldolgozása kapcsán

A személyes adatok védelméről szóló törvény („Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye” 87/2018.), 15. szakasza értelmében tájékoztatjuk hogy:

  1. A Vöröskereszt humanitárius, független, nonprofit és önkéntes szervezet, melynek szerepét, jogállását, nyilvános felhatalmazásait, programját és szolgáltatásait a Szerb Vöröskeresztről Szóló Törvény (,,Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye” 107/2005.) szabályozza, miszerint a Vöröskereszt humánus tevékenységben az illetékes állami szerveket segítő szervezet.
  2. A fentiekből adódóan, valamint a Vöröskereszt működését szabályzó Törvény, és a szervezet Alapszabálya szerint a Magyarkanizsai Vöröskereszt, tevékenységében számos programot és aktivitást fejt ki. Ezek végrehajtásához szükségszerűen adatokat gyűjt, mint: család- és személynév, születési dátum, lakcím, az iskola, ahol tanul/munkahely, telefonszám, fénykép.

3. Afelsorolt személyes adatok feldolgozását, begyűjtését, följegyzését és rendezését A szervezet nyilvános megbízatásból eredő feladatokat végzése érdekében teszik.

4. Abegyűjtött adatok a Magyarkanizsai Vöröskereszt belső nyilvántartásában szerepelnek, és szükség esetén, az adatok és személyiség védelméről szóló Törvény rendelkezései betartásával, továbbíthatóak a Szerbiai illetve a Vajdasági Vöröskereszthez. Videó-jegyzet és fénykép megjelentethető a Magyarkanizsai Vöröskereszt internetes oldalán, a Vöröskereszt társas oldalán, és a munkajelentésben.

5.  A személyes adatai begyűjtése és földolgozása esetén a következő jogokkal élhet:

- hozzáférés a személyes adatokhoz – földolgozásra kerülnek-e személyes adatai, és melyikek,

- az adatok pontatlansága vagy hiányossága esetén azok javításához és bővítéséhez való jog,

- a törvényes föltételek megléte esetén, az adatok névtelenítésének / törlésének illetve azok földolgozása korlátozásának joga,

- a jóváhagyás visszavonásának joga, amennyiben az nem hat ki a földolgozásra adott visszavonás előtti jóváhagyás alapján végzett földolgozásra,

- a földolgozásra tett kifogástétel jogа,

- panasztétel joga a megbízott felé,

- az adatok átvitelének joga,

- annak joga, hogy Önre ne az automatikus földolgozás alapján meghozott határozatot alkalmazzák, beleértve a személyreszabást is.

A személyes adatainak földolgozásával kapcsolatos jogait, beleértve a földolgozásra adott jóváhagyás visszavonását is bármikor érvényesítheti, személyesen, kizárólagosan írásban, személyazonosságának vitathatatlan bizonyításával. A beleegyezés visszavonása nem hat ki a földolgozás jóváhagyására, amit a visszavonás előtt adott.

6. Személyes adatait csak addig őrizzük, míg annak a feladatnak eleget nem teszünk, aminek a céljából begyűjtöttük, illetve a földolgozásra adott jóváhagyás visszavonásáig.

7. Amennyiben bármilyen kérdése van a személyes adatainak felhasználásával kapcsolatban, vagy úgy véli, hogy a Magyarkanizsai Vöröskereszt a személyes adatainak feldolgozásával megsértette a személyes jogainak védelmét biztosító törvényt és más előírásokat, kapcsolatba léphet velünk.

- Illetékes: Cseszkó Mónika, a személyes adatok védelmével megbízott

- Telefon: 063 429 607; – е-mail: kanjiza@redcross.rs; – Cím: Damjanich u. 4, Magyarkanizsa;

  1. Az adatok feldolgozásával kapcsolatban, alapvető személyi jogainak és szabadságának védelme érdekében panasszal élhet a közérdekű információk és személyes jogok védelmi biztosánál:

cím: Bulevar kralja Aleksandra 15, 11120 Beograd, е-mail: office@poverenik.rs, telefon: +381 11 3408 900