Obuka prve pomoći za vozače

Crveni krst Kanjiža organizuje obuku i polaganje ispita iz prve pomoći za buduće vozače. Kandidati se mogu prijaviti popunjavanjem upitnika na sajtu http://prvapomoc.redcross.rs, telefonom 024/873-644 radnim danima od 7 do 14, putem mejla: kanjiza@redcross.rs. Poruke možete slati na broj: 063/7746752.

Mesto održavanja obuke je nastavna sala Crvenog krsta Kanjiža, ul. Damjanićeva br 4. (ulaz sa ulice Nikole Tesle). Cena kursa i ispita je ukupno 8.520 dinara što treba uplatiti na tekući račun Crvenog krsta do početka obuke (popravni ispit košta 2.520 dinara). Ako kandidat ranije izmiri troškove obuke, nastavni materijal može preuzeti odmah po uplati u kancelariji Crvenog krsta Kanjiža i u mogućnosti je da se blagovremeno pripremi na kurs.

Prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima, obuka iz prve pomoći je obavezan i poseban deo obuke budućih vozača. Ovo pitanje je regulisano članom 241. i 242. Zakona i Pravilnicima koje je u vezi sa ovim donelo Ministarstvo zdravlja.

Pravilnici koji uređuju ovu oblast su: 1. Pravilnik o bližim uslovima koje mora da ispunjava Crveni krst Srbije, odnosno zdravstvene ustanove za obuku iz prve pomoći i organizovanje i sprovođenje ispita (Sl. glasnik broj 5/2011), 2. Pravilnik o bližim uslovima koje mora da ispunjava predavač-ispitivač iz prve pomoći (Sl. glasnik broj 33/2011).

Izvođenje obuke

Obuka kandidata za vozače traje 8 školskih časova. Ona traje dve nastavne sesije od po 4 časa. Dve sesije se ne mogu odvijati u istom danu. Obuku izvodi predavač sa važećom licencom Ministarstva zdravlja za predavača prve pomoći, a po potrebi se angažuje još jedna osoba u svojstvu demonstratora, kako bi se olakšala realizacija praktičnog dela obuke. Po završetku obuke se polazniku izdaje potvrda o završenoj obuci. Na obuci je obavezno aktivno učešće i u praktičnom delu nastave. Svaki kandidat dobije i nastavni materijal što sadrži udžbenik, DVD i zbirku pitanja za ispit.

Organizovanje ispita

Ispit iz prve pomoći se organizuje odvojeno od obuke. Ispit se sastoji iz dva dela: teorijskog i praktičnog. Teorijski deo se sastoji iz testa koji se polaže pismeno. Za popunjavanje testa na raspolaganju stoji jedan školski čas (45 minuta). Test sadrži 20 pitanja na koja se odgovara zaokruživanjem odgovora ili dopunjavanjem (uglavnom brojeva). Praktični deo ispita se polaže nakon položenog testa. Praktični deo ispita se može sprovesti odmah nakon što komisija prekontroliše rezultate testa. 

Formular za prijavu

prezime polaznika
koji se upisan u matične knjige rođenih
tačna kućna adresa
ukoliko nije bitno jezik obuke, ne morate odgovoriti na ovo pitanje
na ovu adresu šaljemo uputstvo za uplatu
ovo je prinudno rešenje protiv zlonamerno automatsko spemovanje. molimo upisati kontrolni tekst u polju, ukoliko ne možete pročitati tekst, pritisnite znak "→ ←" (napred nazad) u kružnom obliku pored polja "Type the two words:"