Prva pomoć

- U saradnji sa Udruženjem defektologa severne Vojvodine – Puži, organizovali smo 3 radionice na temu pružanja prve pomoći u okviru projekta Naš život, naši planovi. U radu radionica je prisustvovalo 10 đaka i njihovi pratioci. Oni su mogli naučiti šta znači prva pomoć, kako mogu da pozovu pomoć, kako treba koristiti sterilnu gazu i trouglu maramu, i šta treba uraditi sa naglo nastalim povredama i stanjima u domaćinstvu.
- Sklopili smo saradnju sa Centrom za socijalni rad Kanjiža da organizujemo 4 radionice za 20 korisnika dnevnog boravka socijalno ugrožene dece Gnezdo.
- Sklopili smo ugovor o donatorstvu sa Udruženjem „S tobom za njih” Kanjiža, da Crveni krst Kanjiža podržava projekat Mala kućna zajednica. Volonteri i saradnici Crvenog krsta Kanjiža odradili su 12 časovni kurs prve pomoći i 25 časovni kurs kućne nege za ukupno 7 radnika male kućne zajednice za osobe sa invaliditetom.
- Počeli smo kurseve prve pomoći za školsku decu. U sedam grupa ima ukupno 90 polaznika.