Opštinsko takmičenje u pružanju prve pomoći – 2015

_MG_6341

Crveni krst Kanjiža je organizovao opštinsko takmičenje pružanja prve pomoći na obali Tise 25.04.2015. Na takmičenje smo uspeli pripremiti 7 ekipa. Članovi svake ekipa su odslušali kurs prve pomoći, uspešno položili ispit, a zatim se usavršavali za takmičenje. Predavači koji su pripremili polaznike su: Buš Norbert, Ladanji Anrieta, Berček Čila, Kabok Daniel, Šuljok Julia, Kabok Žužana, Tripolski Livija, Bajus Atila, Berček Čila, Konc Šandor. Feješ Edina je održala kurs prve pomoći u Oromu, Trešnjevcu i Totovom Selu. Organizatori takmičenja su bili Berček Čila i Gavrić Danijela. Mladi su imali mogućnosti da pokažu svoje znanje iz prve pomoći na 4 radna poligona, na ostala tri su se mogli pokazati u slagalicama na temu principa Crvenog krsta, zatim u razgovorima na temu trgovina ljudima i naravno svaki polaznik je dobio sendvič za osveženje. Organizacija je obezbedila majice sa znakom Crvenog krsta za takmičare, sudije, šminkere, markirante i pomoćnike. Dve najuspešnije ekipe će predstavljati opštinu na pokrajinskom takmičenju u Somboru 31. maja.