Aktivno traganje za TBC

Crveni krst kao partner učestvuje u programu Ministarstva zdravlja uz podršku Globalnog fonda: Aktivno traganja za obolele od TBC. Odrasli korisnici Narodne kuhinje kao osetljiva grupa građana, su obavezni da učestvuju u anketiranju, gde se pitanja odnose na simptome bolesti. Cilj ovog anketiranja je da sagledamo simptome, koji su često i nespecifični, i da korisnike uputimo na lekarski pregled, gde se na ovaj način može otkriti bolest blagovremeno. Ovo može poslužiti i sprečavanju i širenju zaraze. Pulmološka služba u Kanjiži je po potrebi obavila preglede kod sumnjivih slučajeva. Zahvaljujemo se doktorici na izuzetno korektnom pristupu.