Za 8. mart

8mart

Članovi kluba za starije su sa velikom odanošću pravili čestitke za dan žena ženama davaocima krvi i organizatorima akcija. Posle sastanaka i rada tokom više sedmica, 300 komada ručno napravljenih čestitki je bilo zgotovljeno i dostavljeno.