2017 utolsó véradási akciói és egy kis összesítés

ddkweb

A decemberi 4 akciónkra 175-en jelentkeztek. A 83,64 liter vért 164-en adták, köztük a két új társunk: Barát Viktor és Bicskei Dianna. A 100. véradást ketten is egy lépésre közelítették meg, de jegyeztünk több 75., 50. és 35. véradást is.
Oromhegyesen, 11-én mind a 17 jelentkező adhatott vért, így 8,67 liter vérrel támogatták a betegek és a sérültek gyógyulását. A többszörös véradók közül Cérna András 96., Cérna Teréz 78., Pilisi Sándor 77., Bús György 69., Ribár Károly 57., Szabó Borbála 56. alkalommal adott vért.
Horgoson, 13-án 51 jelentkezőből 48-an 24,48 liter vért adtak. A többszörösek közül Kotušević Dimitrije már 116, Stojkov Nikola 99, Fehér Károly 93, Kovács J János 81, Perpauer Ilona 71, Kovács István 70, Makra László 69, Gulyás Ernő 64, Deininger Zoltán 63, Szabó Rudolf 54, Rekecki Attila 51 véradással bír.
Magyarkanizsán, 19-én, az áramelosztó helyiségeiben 44 jelentkezőt jegyeztünk, valamint 41-ük adományát, a 20,91 liter vért, és egy új véradót. Itt Apró László 99., Raffay Ferenc 74., Oláh István 71., Pihe Jovan és Sóti Róbert 66., Fejős Csaba 65., Losonc Zoltán 64., Antóci Csaba 63., Sarnyai József 57., Dávid Márta és Dukai Krisztián 52., Fehér Róbert és Molnár Zoltán 51., Vörös Szabolcs jubiláris 35. alkalommal adott vért.
Az év utolsó akciójára a Művészetek Házába 63-an jöttek el. Közülük 58-an – köztük egy új társunk – 29,58 liter vért adtak. A többszörösek közül Körmöczi Miklós már 88, Takács Imre 82, Dukai László 80, Kálmán Rudolf 79, Szalai Zoltán jubiláris 75, Szűcs Károly 69, Gömöri József és Sarnyai Tibor 63, Széll Attila 61, Dukai Zoltán 57, Apró József 54, Rózsa Rózsa Éva 53, Kordován Zoltán és Ladócki G Gizella 52, Balgó István és Bella Viktor jubiláris 50 véradással bír.
Szerbiában, 2017-ben 244228 adag vér gyűlt a betegek és a sérültek ellátásához az önkéntes véradók önfeláldozó vállalása, a szervezők odaadása és a segítők támogatása jóvoltából. Az ezt eredményező tevékenységben Magyarkanizsa Község Vöröskeresztje, véradói, aktivistái, a fiatalok tömegei és a jó szándékú támogatók is részt vállaltak, ki véradással, ki a véradási vagy a népszerűsítő és mozgósító akciók szervezésével.
A 2017-es évben, községünkben, az általunk szervezett 32 akción 991 jelentkező került listára. A begyűjtött 464,10 liter vért 910-en adták. Köztük az év folyamán első véradásával a véradók nagy családjához csatlakozott 55 személy. Az évi akciós véradások száma száz lakosra visszavetítve 3,59.
Községünk polgárainak jóvoltából, más vérellátó központokban további 125 adag vér gyűlt a betegek és a sérültek ellátásához. Így az elmúlt évben községünk polgárai által adományozott 1035 adag vér (527,85 liter), százlakosonként 4,08. Ezzel az országos listán a 23. helyet vívtuk ki az emberiességi próbán. Lehetne az eredmény sokkal jobb is, ha fiatal véradóink nem kényszerültek volna megélhetésük érdekében külföldi munkára.
Köszönjük véradóink önfeláldozó odaadását, szervezőink szorgalmas munkáját, és a segítőink által nyújtott támogatást! Új társainkat szeretettel köszöntjük körünkben!
Jó egészséget! óZ