Decembarske akcije ddk i kratko sumiranje rezultata

ddkweb

Na 4 decembarske akcije se prijavilo 175 lica. Prikupljena krv od 83,64 litara je dar njih 164. Novi davaoci su nam: Barat Viktor i Bičkei Diana. Stoto davanje je dvojici nadohvat ruke, ali smo evidentirali više jubilarnih davanja od 75, 50 i 35.
U Trešnjevcu su 11. svih 17 prijavljenih dali krv. Prikupljeno je 8,67 litara dragocene tečnosti. Za dva dana u Horgošu se prijavilo 51 lice, 24,48 litara prikupljene krvi je doprinos njih 48. Kanjiška akcija 19. u prostorijama Elektrovojvodine je okupila 44 davalaca, od kojih su njih 41 darivali 20,91 litara krvi. Jedan novi davalac. Na zadnjoj akciji godine, 27. u Domu umetnosti svoju pomoć su ponudile 63 osobe, krv od 58 njih čini 29,58 litara. Jedan novi davalac.
Višestruki davaoci akcija su: Kotušević Dimitrije 116, Apro Laslo i Stojkov Nikola 99, Cerna Andraš 96, Feher Karolj 93, Kermeci Mikloš 88, Takač Imre 82, Kovač J Janoš 81, Dukai Laslo 80, Kalman Rudolf 79, Cerna Terez 78, Piliši Šandor 77, Salai Zoltan jubilarnih 75, Rafai Ferenc 74, Olah Ištvan i Perpauer Ilona 71, Kovač Ištvan 70, Buš Đerđ, Sič Karolj i Makra Laslo 69, Pihe Jovan i Šoti Robert 66, Feješ Čaba 65, Guljaš Erne i Lošonc Zoltan 64, Antoci Čaba, Deininger Zoltan, Gemeri Jožef i Šarnjai Tibor 63, Sel Atila 61, Dukai Zoltan, Ribar Karolj i Šarnjai Jožef 57, Sabo Borbala 56, Apro Jožef i Sabo Rudolf 54, Roža Roža Eva 53, David Marta, Dukai Kristian, Kordovan Zoltan i Ladocki G Gizela 52, Feher Robert, Molnar Zoltan i Rekecki Atila 51, Balgo Ištvan i Bela Viktor jubilarnih 50, Vereš Sabolč jubilarnih 35 davanja.
Zahvaljujući nesebičnosti davalaca, predanosti organizatora i razumevanju pomagača, za potrebe lečenja bolesnih i povređenih je tokom 2017. u Srbiji prikupljeno 244 228 doza krvi. U radu, koji je doveo do ovog rezultata, svoj udeo su ispunili uz Crveni krst Kanjiža i dobrovoljni davaoci, aktivisti, masa mladih i vredni pomagači. Ko darivanjem sebe, svoje krvi, ko organizacijom akcija davanja, ko popularizacijom davalaštva ili mobilisanjem građana na davanje.
Na 32 akcije u organizaciji Crvenog krsta Kanjiža tokom 2017. evidentirali smo 991 prijavljenih. Prikupljenih 464,10 litara krvi je dar 910 davalaca. Među njima i 55 veliku porodicu davalaca krvi novopridošlih lica. Svedeno na sto stanovnika ovi podaci daju pokazatelj 3,59.
Od građana naše opštine njih 125 je krv dalo mimo naših akcija, u drugim transfuzijskim centrima. Zbraljajući rezultate nesebičnosti, građani opštine Kanjiža su za lečenje bolesnih i povređenih darivali 1035 doza krvi (527,85 litara), što svedeno na sto stanovnika iznosi 4,08. Ovaj pokazatelj humanosti nas svrstava na 23. mesto u državi. Naravno, pokazatelj bi mogao biti i povoljniji, da mnogi naši mladi davaoci nisu morali za hlebom i životom u inostranstvo.
Srdačno se zahvaljujemo svim davaocima na odzivu i nesebičnom požrtvovanju, organizatorima na predanom radu, i svim dragim pomagačima na razumevanju i potpori! Novi davaoci dobro nam došli!
Dobro zdravlje svima! óZ