Davalaštvo krvi

Davalaštvo krvi

U zadnjem mesecu prošle godine smo organizovali 4 akcije. Od 247 prijavljenih krv je dalo njih 207 u količini od 105,57 litara. Novi davaoci su nam: Janković Gabriela, Nađ Tibor i Vince Lila iz Horgoša, Feher Atila i Liptak Aron iz Kanjiže.
U Trešnjevcu se 11. prijavilo 26 lica, od kojih je prikupljeno 11,73 litara krvi. U Horgošu je 15. od 74 prijavljenih prikupljeno 31,11 litara dragocene tečnosti. Kanjiška akcija 17. u Elektrovojvodini je rezultirala 32,13 litara krvi, dar 73 prijavljenih davalaca. Zadnja akcija godine 29. u Domu umetnosti je okupila 74 davaoca, koji su darivali 30,60 litara krvi. Od višestrukih davalaca nakon akcija Kotušević Dimitrije ima 108, Gordoš Peter 103, Kalmar Mihalj 95, Stojkov Nikola 90, Cerna Andraš 86, Tilinko Žužana 85, Kermeci Mikloš 79, Takač Imre 76, Buš Tibor 74, Kovač Janoš 72, Dukai Laslo i Piliši Eva 71, Cerna Terez i Poša Karolj 70, Ilčik Rudolf 69, Domonkoš Čaba i Salai Zoltan 68, Biro Borbala 67, Buš Đerđ, Perpauer Ilona i Revid Jene 63, Olah Ištvan 62, Ladocki Laslo 61, Buš Jožef i Radič Ištvan 59, Pihe Jovan i Šoti Robert 58, Feješ Čaba, Kobrehel Ištvan, Lošonc Laslo, Nađ Roža i Popić Ervin 56, Bozoki Vilmoš i Deininger Zoltan 55, Gemeri Jožef i Šarnjai Tibor 54, Balint Andraš 53, Dukai Zoltan, Ribar Karolj i Varga Zoltan 51, Erdelji Emeke jubilarnih 50, Bičkei Genuš jubilarnih 35 davanja.
U januaru i februaru plan od 6 akcija smo ostvarili. Našem pozivu se odazvalo 250 lica od kojih je krv moglo dati njih 207, njihov dar je 105,57 litara krvi. Na akcijama smo beležili 10 novih davalaca.
U Martonošu je 12. I od 39 prijavljenih prikupljeno 16,32 litara krvi, tri nova davaoca. U Totovom Selu je 3. II od 23 prijavljenih prikupljeno 10,20 litara krvi, dvojica novih davalaca, istog dana u Oromu je od 20 prijavljenih dobijeno 9,18 litara dragocene tečnosti. Na akciji u Horgošu se 10. prijavilo 60 lica, njihov dar je 21,93 litara krvi, jedan novi davalac. Za dva dana se u Malim Pijacama prijavilo 42 davalaca, darivano je 20,40 litara krvi, troje novih davalaca. Kanjiška akcija je 18. II u Domu umetnosti primila 66 lica, prikupljeno je 27,54 litara krvi, jedan novi davalac. Višestruki davaoci akcija su: Jakši Karolj 102, Feješ Ištvan 95, Apro Laslo 90, Ivkov Slavko 89, Ezveđ Đerđ 87, Takač Š Jožef 86, Dožai Eva i Feher Karolj 82, Harangozo Ferenc 81, Konc Atila jubilarnih 75, Takač J Jožef 72, Turčanji Zoltan 69, Rafai Ferenc 68, Šuhajda Đerđ 65, Kovač Janoš i Zvara Janoš 64, Bičkei Silvester 62, Miler Eva 61, Šarnjai Atila i Varadi Ilona 56, Molnar Erne 55, Bajić Ivan i Berta Peter 53, Almaši Karolj i Feješ Zoltan 52, Hauk Laslo, Major Nandor, Poberai Imre i Sel Atila 51, Irmeš Katalin i Kozma Žolt jubilarnih 35.
Hvala davaocima na požrtvovanju, organizatorima na predanom radu i svima onima, koji su nam pomogli u organizaciji akcija! Novi davaoci dobro nam došli! óZ