Davalaštvo krvi 1/2 2017

ddkweb

Na decembarskim akcijama smo beležili 175 prijavljenih i 159 doza prikupljene krvi u količini od 81,09 litara. Naši novi davaoci su: Đurđev Srđan, Kuktin Sabolč i Pihe Aleksandar.
U Trešnjevcu se 12. prijavilo 25 humanista, 22 njih je dalo 11,22 litara krvi. U Horgošu je 14. od 55 lica 48 njih dalo 24,48 litara krvi. U Elektrovojvodini Kanjiža se 20. prijavilo 24 davalaca, doprinos 23 njih je 11,73 litara krvi. Na zadnjoj akciji godine smo 28. evidentirali 71 prijavljenih, 66 davanja, 33,66 litara prikupljene krvi i trojicu novih davalaca. Mnogostruki davaoci akcija su: Kotušević Dimitrije 113, Apro Laslo i Stojkov Nikola 96, Cerna Andraš 92, Tilinko Žužana 90, Harangozo Ferenc 86, Kermeci Mikloš 85, Takač Imre 80, Kovač J Janoš 78, Dukai Laslo i Kalman Rudolf 77, Cerna Terez jubilarnih 75, Piliši Nandor 74, Ilčik Rudolf 73, Salai Zoltan 72, Perpauer Ilona 69, Olah Ištvan 68, Buš Đerđ i Sič Karolj 67, Buš Jožef 65, Pihe Jovan 64, Radič Ištvan i Šoti Robert 63, Kobrehel Ištvan 62, Antoci Čaba, Deininger Zoltan i Feješ Čaba 61, Gemeri Jožef i Šarnjai Tibor 60, Popić Ervin i Sel Atila 58, Šarnjai Jožef 56, Dukai Zoltan 54, David Marta jubilarnih 50, Horvat Eržebet jubilarnih 35 davanja.
Ovim je na našim akcijama 2016. evidentirano 1106 prijavljenih, 970 davanja, 494,70 litara krvi, 49 novih davalaca. S ovim rezultatom u toku 2016. u opštini nismo dostigli 4,5 davanja na sto stanovnika. Jer i dodavši još onih 165 naših građana, koji su krv dali mimo naših akcija, doprinos kanjižana od 1135 doza krvi (80 manje nego lane) iznosi samo 4,48. Na listi humanosti u Srbiji ovim zauzimamo 12. mesto u krugu „elitnih 26 sredina”, koje su dostigle 4 davanja na sto stanovnika.
Na 11 akcija tokom prvih meseci 2017. smo na 11 akcija evidentirali 366 prijavljenih, 336 doza krvi u količini od 171,36 litara i 14 novih davalaca: Hatala Tamaš (Totovo Selo), Revid Tibor (Orom), Farkaš Ferenc (Male Pijace), Miškolci Krištof, Radič Atila (Horgoš), Čekić Laslo, Telek Kristina (Kanjiža), Gojković Siniša, Katona Robert, Sekereš Tamaš (Senta), Balint Rihard, Dupak Valentina, Molnar Tamaš (Čoka), Tot Viktor (Bečej).
U Martonošu je 5. januara bilo 18 prijavljenih, od njih je dobijeno 17 doza krvi (8,67 litara). U Totovom Selu 1. februara se okupila grupa od 26 lica, prikupljena količina krvi od 24 njih je 12,24 litara. Jedan novi davalac. Istog dana u Oromu je od 16 prijavljenih prikupljeno 8,16 litara krvi. U Horgošu se 7. prijavilo 35 davalaca, od njih 27 je dobijeno 13,77 litara krvi. Jedan novi davalac. U Malim Pijacama se 9. okupilo 37 dobronamernika, 17,85 litara krvi je dar njih 35. Jedan novi davalac. U Kanjiži je 22. evidentirano 62 prijavljenih, 58 doza krvi u količini os 29,58 litara. Jedan novi davalac. Trešnjevac, 10. april, 16 prijavljenih, 15 doza krvi – 7,65 litara. Horgoška akcija je 12. okupila 42 davalaca, dar od njih 38 je 19,38 litara krvi. Jedan novi davalac. Od tri kanjiške akcije je 19. u Elektrovojvodini evidentirano 40 prijavljenih, 39 davanja, 19,89 litara krvi. Narednog dana u srednjoj školi se prijavilo 29 lica, 25 njih je darivalo 12,75 litara krvi, 8 novih davalaca. Na akciji u Domu umetnosti 25. se okupilo 45 davalaca, dar njih 42 je 21,42 litara krvi.
Višestruki davaoci akcija su: Kotušević Dimitrije 114, Apro Laslo i Stojkov Nikola 97, Cerna Andraš i Ivkov Slavko 93, Tilinko Žužana 91, Takač Š Jožef 90, Dožai Eva i Kermeci Mikloš 86, Konc Atila i Takač Imre 81, Kovač J Janoš 79, Dukai Laslo i Kalman Rudolf 78, Cerna Terez 76, Piliši Šandor i Turčanji Zoltan jubilarnih 75, Ilčik Rudolf 74, Salai Zoltan 73, Biro Borbala i Rafai Ferenc 72, Hajagoš Šandor i Perpauer Ilona 70, Kovač Ištvan i Olah Ištvan 69, Buš Đerđ 68, Buš Jožef i Miler Eva 66, Bičkei Silvester i Pihe Jovan 65, Radič Ištvan i Šoti Robert 64, Feješ Čaba, Kobrehel Ištvan i Lošonc Zoltan 63, Antoci Čaba i Guljaš Erne 62, Gemeri Jožef, Roža Žolt, Šarnjai Atila, Šarnjai Tibor i Varadi Ilona 61, Nađ Roža 60, Balint Andraš, Horvat Robert, Koza Karolj i Mihalko Karolj 57, Feješ Zoltan, Hauk Laslo i Ribar Karolj 56, Dukai Zoltan i Varga Zoltan 55, Apro Jožef, Kurfiš Robert i Sabo Rudolf 52, Vajdovič Jene 51, Dukai Kristian, Kordovan Zoltan i Molnar Zoltan jubilarnih 50, Hanđa Jene i Kazi Melinda jubilarnih 35 davanja.
Zahvaljujemo se davaocima na odzivu i nesebičnosti, organizatorima na pregornom radu, a pomagačima na razumevanju! Novi davaoci, dobro nam došli! Junske akcije: 6. Horgoš, 14. Male Pijace, 20. Kanjiža, dom SAKUD Sveti Sava. óZ