Avgustovske akcije davanja krvi

Na 4 avgustovskoj akciji se prijavilo 235 davalaca od kojih je krv, u količini od 108,63 litara, dalo njih 213. Akcije su nam podarile 3 nova davaoca.
Na akciju u Trešnjevcu 12. avgusta su se odazvala 29 lica od kojih je 13,26 litara krvi darivalo njih 26. Dva nova davalaca. U Horgošu se 19. prijavilo njih 80 i od njih 72 su darivali 36,72 litara krvi. Na prvoj od dve kanjiške akcije, 14. u prostorijama Elektrovojvodine se odazvalo 74 lica, i prikupljeno je 33,66 litara krvi od njih 66, dok na drugoj, 28. u Domu umetnosti od 50 lica krv u količini od 24,48 litara dalo je njih 48. Jedan novi davalac.
Broj davanja nekolicine mnogostrukih davalaca: Dongo Zoltan 140, Kotušević Dimitrije 106, Gordoš Peter 102, Jakši Karolj 101, Apro Ištvan 95, Kalmar Mihalj 94, Ivkov Slavko 88, Cerna Andraš 85, Migliari Marco i Tilinko Žužana 84, Kermeci Mikloš 78, Takač Imre 75, Kalman Rudolf i Konc Atila 74, Buš Tibor 73, Kovač Janoš 71, Piliši Eva 70, Ilčik Rudolf i Piliši Šandor 68, Domonkoš Čaba i Salai Zoltan 67, Biro Borbala 66, Časar Atila i Šuhajda Đerđ 64, Perpauer Ilona i Buš Đerđ 62, Ladocki Laslo 60, Lošonc Zoltan 59, Buš Jožef i Radič Ištvan 58, Kobrehel Ištvan i Lošonc Laslo 55, Bozoki Vilmoš, Deininger Zoltan i Đurić Rade 54, Roža Žolt i Šarnjai Tibor 53, Balint Andraš, Balint Imre i Horvat Robert 52, Varga Mihalj 51, Bačkulin Ištvan, Dukai Zoltan, Hauk Laslo, Major Nandor i Varga Zoltan jubilarnih 50, Berenji Ilona, Beretka Katalin i Dobo Kristian jubilarnih 35.
Zahvaljujemo se davaocima na odzivu i požrtvovanju, organizatorima na predanom radu, kao i svim pomagačima u organizaciji akcija. Novi davaoci, dobro nam došli!
Naredne akcije su: 8. septembra u Totovom Selu i Adorjanu, 17. u Martonošu. óZ