Zajednički program za inkluziju

ZIPdec_05

U okviru Zajedničkog programa za inkluziju romske dece i dece iz osetljivih grupa imali smo mogućnosti da organizujemo neformalnu edukaciju roditelja korisnika dnevnog boravka. Predavač ovih edukacija je bila Sič Timea socijalni radnik, saradnik u programu. Teme su bile: Umetnost i kreativnost sa osobama sa invaliditetom, Razvijanje samostalnog vođenja života, Važnost praznika.
Program je omogućilo da na kraju godine formiramo 34 Deda Mraz paketa i da obezbedimo najpotrebnije stvari (hrana i higijena) za snabdevanje korisnika dnevnog boravka.