Program Narodne kuhinje

Od prošle godine smo se ponovo uključili u program Narodne kuhinje Crvenog krsta Srbije. Kroz ovaj program dobijamo 10 osnovnih artikala za 100 korisnika za rad tokom 9 meseci.
Naravno za pripremanje toplog obroka to nije dovoljno, te je potrebna i podrška lokalne samouprave. Troškove pripremanja obroka, troškove svežeg povrća, mesa i mesnih prerađevina, začina, podele i dostave pripremljenog obroka pokrivamo iz sredstava dobijenih iz budžeta opštine.
Posle letnjeg raspusta kuhinja osnovne škole u Horgošu ponovo priprema topli obrok za 50 đaka i 20 staraca. Ugroženi đaci ručak pojedu u trpezariji škole, dok starijima delimo u sali za veronauk rimokatoličke crkve. Nekim starim ljudima koji su nepokretni i nemaju porodicu, rodbinu, te ne mogu doći po porciju – potrebno je istu dostaviti na kućnu adresu. Do kraja decembra nam u tome pomažu saradnici Uslužnog centra (Barke), koji su angažovani u dnevnom boravku škole kroz jedan socijalni program.
Kuhinja u Kanjiži radi od 10. septembra. Kuvanje je organizovano u Gerontološkom centru, gde se hrana i deli za kanjiške ugrožene.
Hrana za Martonoš se dostavlja vozilom zabavišta. Tamošnjim korisnicima se ista deli u zgradi MZ.
Porciju čine pola litre čorbaste hrane i pola hleba. Najveći problem u radu je dostavljanje obroka onim korisnicima koji sami ne mogu doći na mesto podele. To zahteva dodatne napore i organizaciju od nas. Podelu evidentiramo svaki dan.
U drugim naseljenim mestima, srećom, ima manje potencijalnih korisnika. Za njih povremeno izdvajamo nešto namirnica, te napravimo pakete hrane koje im delimo. Tako smo i u julu podelili 30 takvih paketa u drugim mestima.