Šta znaš a zdravlju i o Crvenom krstu?

Najbolji

Povodom Svetskog dana zdravlja i ove godine smo organizovali već tradicionalno kviz takmičenje. Za osnovce 31. marta u prostorijama Cnese, a za srednjoškolce 1. aprila u Omladinskom domu. Kod osnovaca se takmičilo ukupno 12 tročlanih ekipa. Svaka je škola delegirala svoje ekipe, Tako su se takmičile ekipe iz Malih Pijaca, Horgoša, Oroma, Totovog Sela, Trešnjevca i Kanjiže (obe zgrade). Ekipe su svoje snage odmerile na 6 radnih punktova, gde su imali zadatke: ispunjavanje testa, ABC – izabrati tačan odgovor od date tri opcije, piramida ishrane – izabrati simbole prave ishrane, zubarstvo – pranje zuba i higijena usta na delu, spajanje-sastavljanje izreke, važni datumi Crvenog krsta, pazl – izbor pravih odgovora u vezi davalaštva krvi i traffickinga. Trudili smo se da zadaci budu što više kreativni, i da ugradimo što više igre, a da učesnici ipak nauče još i nešto novo na licu mesta. Nadamo se, da su se lepo osećali i korisno proveli to popodne. Učesnicima smo obezbedili užinu, nadoknadili putne troškove, a najbolji su dobili poklon. Najbolje plasirana ekipa je u sastavu Njilaš Oršolja, Antoci Bence i Njilaš Tamaš; drugo plasirana ekipa je iz OŠ „10. oktobar” Horgoš, a treće plasirana je ekipa iz OŠ „Kiš Ferenc” Orom. Zahvaljujemo se nastavnicima na zalaganju na pripremi ekipa, a aktivistima Crvenog krsta na pripremi takmičenja i na ocenjivanju rada ekipa na radnim punktovima.
Kod srednjoškolaca se takmičilo ukupno 7 ekipa na 4 radna punkta. Šest ekipa je stiglo iz srednje-tehničke škole a jedna ekipa iz dnevnog boravka Socijalno uslužnog centra „Barka”. Ekipe iz srednje škole je pripremila Ildiko Kugli, a ekipu „Barke” su pripremili vaspitači dnevnog boravka, dok im je u rešavanju zadataka na radnim tačkama pomoć pružala defektolog Timea Knjur. Radni punktovi su bili: test pitanja, piramida ishrane – pravilna dnevna dijeta, pazl – bolesti, uzročnici i simptomi, i kratko izlaganje o dobrovoljnom davalaštvu krvi i o trgovini ljudima. Prisutnima smo obezbedili užinu, a najuspešnijima poklon. Najuspešnija ekipa je učestvovala u sastavu Nađ Daniel, Lehocki Andraš i Šimon Bela. Pojedinačni rezultati: prvoplasirana: Nađ Daniel, drugo mesto Salma Balaž, treće mesto Major Laslo.