Rezultati akcija davanja krvi u prvoj polovini godine

ddkweb

Evo nas već u drugoj polovini godine, od planiranih akcija smo uspešno organizovali 16. Kratka statistika zbivanja: 589 prijavljenih, 499 doza krvi u ukupnoj količini od 254,49 litara, 17 novih davalaca. Mogli bi reći, da je to malo. Broj od 90 odbijenih je negde 15% odazvanih (i dosada se kretalo u ovim okvirima). Zato je možda bolje reći, sve nas je manje. Starije davaoce pretežno gubimo zbog godina ili zdravstvenog stanja, dok gro mlađih ide za hlebom. (Ili traže egzistenciju u inostranstvu, ili su sputani od mesnih poslodavaca, da napuste radno mesto radi davanja krvi). No, unatoč tome beležili smo u ovom periodu i stostrukog davaoca, ali i lep broj onih, koji su ispunili broj za dobijanje plakete za 75, 50 ili 35 davanja. Možemo se i te kako zahvaliti davaocima koji su spremni darivati deo sebe, kao i organizatorima, koji ih motivišu za humanost. Eto, kad pogledamo, 1,97 doza krvi po sto stanovnika i nije malo, samo smo se već nekako navikli na više.
Akcije
U Martonošu dve, sa 46 prijavljenih, 34 doza krvi u količini od 17,34 litara. Jedan novi davalac, Feješ Ištvan novi stostruki davalac krvi. U Totovom Selu dve akcije sa 42 prijavljenih, 38 doza krvi u količini od 19,38 litara. Dvojica novih davalaca. Orom dve akcije sa 28 prijavljenih, 26 doza krvi u količini od 13,26 litara. Troje novih davalaca. U Malim Pijacama dve akcije, 73 prijavljenih, 64 doza krvi u količini od 32,64 litara. U Horgošu tri akcije, 155 prijavljenih, 127 doza krvi u količini od 64,77 litara. Četvoro novih davalaca. Kanjiža-Dom umetnosti dve akcije, 125 prijavljenih, 108 doza krvi u količini od 55,08 litara. Četvoro novih davalaca. U Trešnjevcu jedna akcija, 24 prijavljenih, 19 doza krvi u količini od 9,69 litara. Kanjiža-Elektrovojvodina jedna akcija, 48 prijavljenih, 40 doza krvi u količini od 20,40 litara. Jedan novi davalac. Kanjiža-prostorije SAKUD-a Sveti Sava jedna akcija, 48 prijavljenih, 43 doza krvi u količini od 21,93 litara. Dvoje novih davalaca.
Mnogostruki davaoci akcija: Kotušević Dimitrije 112, Feješ Ištvan 100, Kalmar Mihalj 99, Apro Laslo, Stojkov Nikola 94, Ivkov Slavko 91, Cerna Andraš 90, Takač Š Jožef 89, Tilinko Žužana 88, Harangozo Ferenc 85, Dožai Eva 84, Kermeci Mikloš 83, Konc Atila 79, Buš Tibor, Takač Imre 78, Kalman Rudolf i Kovač J Janoš 76, Bata Vendel, Dukai Laslo i Takač J Jožef jubilarnih 75, Cerna Terez i Turčanji Zoltan 73, Ilčik Rudolf i Piliši Šandor 72, Rafai Ferenc i Reis Rudolf 71, Biro Borbala i Rafai Ferenc 70, Hajagoš Šandor, Kovač Ištvan 68, Husta Karolj i Perpauer Ilona 67, Buš Đerđ, Kovač Đ Janoš i Olah Ištvan 66, Makra Laslo 65, Bičkei Silvester i Miler Eva 64, Lošonc Zoltan, Pihe Jovan 62, Radič Ištvan i Šoti Robert 61, Kobrehel Ištvan 60, Antoci Čaba, Deininger Zoltan, Feješ Čaba, Guljaš Erne, Nađ Roža, Šarnjai Atila i Varadi Ilona 59, Gemeri Jožef, Roža Žolt i Šarnjai Tibor 58, Mihalko Karolj 56, Đurić Rade, Feješ Zoltan, Horvat Robert, Koza Karolj, Poberai Imre i Ribar Karolj 55, Balint Andraš, Berta Peter, Hauk Laslo, Petrić Nikola i Varga Zoltan 54, Sabo Rudolf 51, Apro Jožef, Kurfiš Robert, Ladocki G Gizela, Roža Eva i Vajdovič Jene jubilarnih 50, Benko Zoltan, Kermeci Livia, Kovač Tamaš, Laslo Zoltan, Mendebaba Tomislav, Šandor Ilona, Šarkanj Zoltan i Uri Arpad jubilarnih 35 davanja.
Hvala davaocima na požrtvovanju, organizatorima na predanom radu, sponzorima na pomoći! Novi davaoci dobro nam došli!
U avgustu predstoje četiri akcije: 9. u Horgošu, 15. u Trešnjevcu, pa dve u Kanjiži, 17. u Elektrovojvodini, 31. u Domu umetnosti.
Dobro zdravlje svima! óZ