Prva pomoć osnovnoškolcima

inf138_11

Na osnovu uspešne saradnje sa osnovnim školama od prošle godine ponovo organizujemo uvodni kurs prve pomoći za 8. razrede osnovne škole. Đaci su dobili i kratku informaciju o samoj organizaciji, o zadacima, principima. Cilj kursa je bilo upoznavanje sa osnovnim merama prve pomoći. Mogli su da nauče mere sa osobom bez svesti, da vide i da isprobaju tehniku oživljavanja, nadalje šta treba da rade sa ranama i prelomima.
Kurseve, po planu, odradićemo u svim školama u opštini, i nadamo se da će to i postati tradicija!