Prva pomoć

IMG_0374w

U protekloj školskoj godini, pored tečaja za učenike osmih razreda, za osnovce smo organizovali još 5 kurseva laičke prve pomoći. U Oromu, Totovom Selu, Trešnjevcu, Martonošu i Malim Pijacama se okupilo 67 zainteresovanih, koji su i uspešno položili teorijski i praktični ispit. Nosioci obuke su bili Feješ Edina, Berček Čila i Ladanji Anrieta.
Na opštinsko takmičenje su se prijavile četiri ekipe, dve ekipe podmlatkara i dve ekipe omladine. Sumiranjem rezultata, pobednička ekipa podmlatka je bila ekipa Martonoša, a u kategoriji omladine ekipa iz Kanjiže. Oni su predstavljali opštinu na pokrajinskom takmičenju u Subotici. Pobedničku ekipu podmlatkara je pripremila Berček Čila, a ekipu omladine su pripremili Buš Norbert i Bajus Atila.
Pokrajinsko takmičenje je održano 28.05.2016. godine u Subotici. Pored pomenute dve ekipe prve pomoći prisustvovala je i naša ekipa RPPO, koju je pripremila Bajus Petra. Ekipe prve pomoći su osvojile 13. mesto, a ekipa RPPO 4. mesto. Čestitamo!
Naši pružaoci prve pomoći, sudije i šminkeri su svojim prisustvom pomagali realizaciju takmičenja Bačke Topole i Subotice. Na oba mesta već tradicionalno idemo vrlo rado, kako zbog druženja tako i zbog učenja.
U toku leta obično držimo predavanja u kampovima, na sportskim i drugim manifestacijama. Ovog leta smo do sada bili u kampu na Turu salašu u Horgošu i na Tisa kampu u Kanjiži.
Mlada ekipa iz Martonoša je održala pokaznu vežbu na dan sela.
Predavači prve pomoći su prihvatili sanitetsko obezbeđenje velebitskog maratona.