Opštinsko takmičenje iz pružanje prve pomoći

U toku najvećih aktivnosti na ublažavanju posledica poplava, sakupljanja humanitarne pomoći, Crveni krst Kanjijža je organizovao opštinsko takmičenje pružanja prve pomoći. Takmičenje je orgavizovano 19.05.2014. na obali Tise. Za ovu akciju se pripremilo ukupno 6 ekipa. Ekipe su prikazale svoje znanje u okviru 4 radna poligona prve pomoći, i mogli su da se pozabave na 2 poligona. Od pet ekipa podmlatkara (ekipa iz Trešnjevca, Oroma, Adorjana, Kanjiže i Martonoša), ekipa iz Kanjiže se pokazala najboljom, i svojim rezultatom se plasirala na pokrajinsko takmičenje, koje će se održati početkom septembra u Malom Iđošu. Omladinska ekipa je na osnovu pokazanog znanja, dobijenih bodova, i mišljenja sudija dobila mogućnost da se takmiči na pokrajinskom takmičenju. Ekipe su za takmičenje pripremili: Orom – Leko Anita, Trešnjevac – Buš Livia, Adorjan – Gavrić Danijela i Bajus Atila, Kanjiža – Buš Norbert, Martonoš – Berček Čila i Konc Šandor, dok omladinsku ekipu Buš Norbert i Konc Šandor.

[fbphotos id = 639661636116144]

[fbalbum url = "https://www.facebook.com/media/set/?set=a.639661636116144.1073741856.113782428704070&type=3"]