Novi stostruki davalac

IMG_1513

Povodom svetskog dana dobrovoljnih davalaca krvi Crveni krst Kanjiža je organizovao prijem za davaoce. Među pozvanima su bili dobitnici plaketa za 100, 75, 50 i 35 davanja. Svečano uručenje se odvijalo u krugu grupe mnogostrukih davalaca i organizatora akcija.
Skup je pozdravila predsednik Crvenog krsta opštine, Hodik Eržebet. Davaocima se toplim rečima zahvalila na dubokom humanizmu i požrtvovanju. U ime opštinske samouprave i svoje, rečima zahvalnosti se prisutnima obratila i Daraban Piroška, i sama davalac krvi, naglašavajući da su davaoci puno doprineli svojom rešenošću u tome, da opština bude poznata i cenjena i njihovom zaslugom. Dongo Zoltan, predsednik komisije za ddk je upoznao prisutne sa zbivanjima na svečanoj sednici Crvenog krsta Srbije, gde su zaslužnima predate plakete Najhumaniji grad i Najhumanja opština. Zahvalio se svima, davaocima, organizatorima i pomažućim institucijama, koji su na bilo koji način pomogli da se ova delatnost uspešno odvija. Pinter Dr Kabai Andrea, lekar specijalista odeljenja transfuzije Opšte bolnice Subotica se zahvalila Crvenom krstu na šezdesetogodišnjoj plodonosnoj saradnji, na pomoći koja obezbeđuje zaposlenima odeljenja da obavljaju svoju profesiju. Naglasila je, de bez davalaca krvi ne bi bili u stanju pomoći ikome u ispunjenju želja za ozdravljenjem. Posebno je tumačila zahvalnost pacijenata kojima je uspostavljeno zdravstveno stanje, vraćen život posredstvom davalaca krvi.
Od davalaca, plaketu za uspomenu na 100 davanja je primio Feješ Ištvan iz Martonoša. Dobitnici plaketa za 75 davanja su: Dukai Laslo, Kalman Rudolf, Kovač J Janoš i Takač J Jožef. Za uspomenu na 50 davanja plaketu su primili: Ladocki G Gizela, Šarkanj Ibolja, Sabo Rudolf, Roža Roža Eva i Vajdovič Jene, dok za 35 davanja: Hoksa Ištvan, Kovač Tamaš, Laslo Zoltan, Mendebaba Tomislav, Njilaš Mikloš i Piliši Monika. Piliši Eva je primila priznanje 50+.
Na svečanosti su predati pokloni maturantima Cerna Noemi i Feher Petri na pomoći u ostvarivanju programa Crvenog krsta.
Prijem se nastavio srdačnim razgovorom, kao što se to dešava i na samim akcijama davanja. óZ