Na dan davalaca krvi

Svečanu sednicu povodom svetskog dana davalaca krvi Crveni krst Kanjiža je organizovao 15. juna. Na svečanost su bili pozvani dobitnici plaketa za uspomenu na 35, 50, 75 i 100 davanja, i davaoci sa preko 75 davanja, kao i organizatori akcija prikupljanja krvi. Uveličenju svečanosti sednice su svojim prisustvom doprineli Daraban Piroška, savetnik gradonačelnika i dr Marković Doroća, lekar specijalista službe transfuzije Opšte bolnice Subotica.
Davaocima krvi za izvanredno požrtvovanje i istrajnost, čemu se može pripisati, da je opština i dalje u samom vrhu države po rezultatima prikupljanja krvi, zahvalio se Dongo Zoltan, predsednik Crvenog krsta Kanjiža. Naglasio je značaj susretanja, što je za davaoce uvek praznik, kao i radost, koju pruža sam čin darivanja sebe nekom nepoznatom, kome se pruža radost ozdravljenja, kako i članovima njegove porodice.
Nakon pozdravnih reči pristupilo se uručenju priznanja. Za uspomenu na 100. davanja plaketu su primili Abel Ištvan, Gordoš Peter i Jakši Karolj, plaketu za 75 davanja je primio Kermeci Mikloš za 50 i 35 davanja su primili po 11, odnosno 16 davaoca. Na svečanosti su Eržebetu Ladanji (56), Katalinu Vajda (65), Iloni Lošonc (52) i Matildi Kucora (55) uručene spomenice. Prigodan poklon su primili i osmorica zaslužnih mladih aktivista.

[fbphotos id = 654348004647507]