Šta znaš o zdravlju? 2013

U Kanjiži je 02.04.2013. u prostorijama CNESA održano takmičenje „Šta znaš o zdravlju?” za podmladak. Bilo je prijavljeno ukupno 12 ekipa od po tri člana, ukupno 46 đaka. Prisustvovali su i njihovi nastavnici. Ekipe su stigle iz sve tri škole opštine Kanjiža: iz mesta Orom, Trešnjevac, Horgoš, Totovo Selo i Kanjža.

Ekipe su se tamičile na 6 radnih tačaka sa sledećim temama: – Test znanja; – Piramida ishrane; – Asocijacija na temu: trgovina ljudima, TBC, davanje krvi, higijena usta; – Traffiking: igra sa pazlom; – Kviz znaja; – „Trač partija” na temu: znak Crvenog krsta, Priča o jednoj ideji

Takmičenje za srednjoškolce je održano 03.04.2013. u prostorijama Crvenog Krsta. Prijavile su se 4 ekipe sa po tri člana, ukupno 12 đaka. Organizovali smo 5 radnih tačaka: – Test znanja; – Asocijacija na temu: trgovina ljudima, planiranje porodice, davanje krvi, TBC, higijena usta; – „Trač partija” na temu: znak Crvenog Krsta, Priča o jednoj ideji, davanje krvi, traffiking, korišćenje kondoma; – Traffiking – ugovor o radu.

Svaki je učesnik takmičenja na poklon dobio dosije sa propagandnim materijalom Crvenog Krsta, hemijsku olovku, malu čokoladu, i papir u boji. Takmičarima, nastavnicima i volonterima smo obezbedili užinu, i isplatili putne troškove.

Najbolje tri ekipe su takođe primile poklon pakete. Nagradili smo i naljbolje plasirane takmičarke obe kategorije.

[fbphotos id=443546159061027 limit=6]

[fbphotos id=443966335685676 limit=6]

[fbphotos id=444493485632961 limit=6]