Izlet na Sajan

U okviru projekta Podrška deci i mladima sa invaliditetom smo organizovali prevoz korisnicima dnevnog boravka na susret amaterskih pozorišta u Sajan. Ovom prilikom smo pozvali i volontere Crvenog krsta Kanjiža da se pridruže grupi i da zajedno provedemo popodne. Tako smo 22. marta putovali sa ukupno 40 korisnika i volontera, koji su se družili i uživali, ko u nastupu ko u pozorišnoj predstavi.