Dečja nedelja

Za vreme dečje nedelje u osnovnim školama smo organizovali pokazne vežbe iz pružanja laičke prve pomoći. Naši mladi aktivisti su simulirali nezgode, šminkeri su „napravili” povrede, a „ekipa” je zbrinula povređene – uz objašnjenje predavača prve pomoći.
U Oromu, Totovom Selu, Martonošu, u OŠ J.J. Zmaj Kanjiža (obe zgrade) su volonteri CK izveli ovakve vežbe. Cilj nam je bio da skrenemo pažnju dece, pedagoga i roditelja na važnost ove discipline, i da najavimo početak osnovnih kurseva prve pomoći – što organizuje Crveni krst, kako svake, i ove godine.

[fbphotos id=528895763859399 limit = 2]