Dvanaest akcija davanja krvi

Aktivisti Crvenog krsta su tokom aprila, maja i juna organizovali 8 akcija davanja krvi. Statistika govori o 327 davanja od 366 prijavljenih, 21 novih davalaca i 166,77 litara prikupljene krvi. Novi davaoci su: Apro Monika, Bata Jožef, Bičkei Roland, Faćol Viktoria, Fodor Daniel, Kavai Šarolta, Knežević Momir, Kovač Henrieta, Laslo Livia, Mađari Čila, Nogradi Tibor, Palfi Akoš, Palfi Sabolč, Puhalak David, Radaković Ratka, Sabo Paloc Nandor, Seke Ester, Turi Klaudia, Vajda Žolt, Vranković Milorad, Zaboš Žolt.
U Trešnjevcu je 9. aprila od 31 prijavljenih dobijeno 13,26 litara krvi. Troje novih davalaca. U Horgošu je 14. sakupljeno 27,54 litara krvi od 62 prijavljena lica, 2. juna 16,32 litara krvi od 39 prijavljenih. Troje novih davalaca. Na srednjoškolskoj akciji je 15. prikupljeno 11,73 litara krvi od 26 prijavljenih. Devetoro novih davalaca. Kanjiška akcija u prostorijama Elektrovojvodine je obezbedila 23,46 litara dragocene tečnosti za lečenje bolesnih i povređenih. Jedan novi davalac. Druga kanjiška akcija 23. u Cnesi je okupila 59 lica, koji su darivali 27,54 litara krvi. Troje novih davalaca. Na dan Crvenog krsta, 8. maja je u Totovom Selu od 17 lica primljeno 8,16 litara krvi. Jedan novi davalac. Istog dana u Adorjanu je od 8 lica prikupljeno 3,06 litara krvi. Na martonoškoj akciji je 15. od 27 prijavljenih dobijeno 12,24 litara krvi. Jedan novi davalac. U Oromu je 3. juna od 20 prijavljena lica 18 njih darivalo 9,18 litara krvi. U Malim Pijacama je akcija 11. obezbedila 14,28 litara krvi od 28 njih od 30 prijavljenih. U prostorijama SAKUD-a Sveti Sava u Kanjiži, 18. se na akciju prijavilo 72 lica, od kojih je njih 63 darivalo 32,13 litara krvi.
Od višestrukih davalaca Dongo Zoltan ima 139 davanja, Jakši Karolj jubilarnih 100, Apro Ištvan i Feješ Ištvan 94, Dobak Janoš i Kalmar Mihalj 93, Konc Jožef 91, Stojkov Nikola 89, Apro Laslo 88, Ivkov Slavko 87, Ezveđ Đerđ 86, Cerna Andraš i Takač (Š) Jožef 84, Migliari Marco 83, Molnar Mihalj 82, Dožai Eva 81, Beretka Karolj i Harangozo Ferenc 79, Kermeci Mikloš 77, Konc Atila 73, Buš Tibor 72, Kovač Janoš i Takač (J) Jožef 70, Cerna Terez, Piliši Eva i Poša Karolj 69, Marković Ištvan 68, Ilčik Rudolf, Piliši Šandor i Turčanji Zoltan 67, Domonkoš Čaba, Salai Zoltan i Šoti Tibor 66, Husta Karolj 65, Molnar Jožef i Sič Karolj 64, Kovač Ištvan i Suhajda Đerđ 63, Buš Đerđ i Perpauer Ilona 61, Bičkei Silvester i Pakai Jožef 60, Ladocki Laslo i Miler Eva 59, Lacko Mihalj, Pihe Jovan i Šoti Robert 57, Ladanji Atila 56, Balog Janoš i Nađ Roža 55, Antoci Čaba, Guljaš Erne, Kobrehel Ištvan, Lošonc Laslo, Molnar Erne i Šarnjai Atila 54, Bozoki Vilmoš, Dajninger Zoltan, Gemeri Jožef, Mihalko Karolj i Mijatov Željko 53, Domonkoš Gizela i Šarnjai Tibor 52, Balint Imre, Horvat Robert i Koza Karolj 51, Feješ Zoltan i Ribar Karolj jubilarnih 50, Herceg Eržebet i Kavai Edina jubilarnih 35. Veoma je ohrabrujući podatak, da oko polovina prijavljenih davalaca je sa manje od 25 davanja.
Hvala svim davaocima na prisustvu i požrtvovanju, organizatorima na predanom radu, kao i svim dobronamernicima na pomoći u obezbeđenju uslova za održavanje akcija!
Novi davaoci, dobro nam došli!
Naše sledeće akcije su 12. avgusta u Trešnjevcu, 14. u Elektrovojvodini Kanjiža, 19. u Horgošu i 28. Ponovo u Kanjiži u prostorijama Doma umetnosti. Tokom jula nemamo planiranih akcija.