Davalaštvo krvi u srednjoj školi

inf138_01

Početkom školske godine smo bili u mogućnosti da održimo informativna predavanja u srednjoj školi sa ciljem da motivišemo mlade za dobrovoljno davanje krvi. Aktivisti su bili u završnim razredima srednje škole, gde su predali najvažnije informacije o tome kako mogu postati davaoci krvi. Bili smo u 10 razreda, i mislimo da su predavanja bila uspešna jer se na akciji dobrovoljnog davanja krvi u srednjoj školi prijavilo ukupno 22 novih davalaca.