Davalaštvo krvi 2015 /proleće/

ddkweb

Planirane četiri akcije smo uspešno organizovali i sproveli. Beležili smo 201 prijavljenih, 172 davanja, 87,72 litara krvi i 7 novih davalaca.
Akcija u Trešnjevcu je 8. okupila 26 lica od kojih su njih 23 darivali 11,73 litre krvi. Troje novih davalaca. U Horgošu je 14. prikupljeno 26,52 litara krvi od 52 lica od ukupno 64 prijavljenih. Prva kanjiška akcija je 16. okupila u prostorijama Elektrovojvodine 54 lica, 49 njih je darivalo 24,99 litara krvi. Dvoje novih davalaca. Druga akcija u Cnesi je 22. obezbedila 24,48 litara krvi od 48 lica. Od ukupno prijavljena 57 lica bilo je dva nova davalaca. Nakon akcija, od višestrukih davalaca Dongo Zoltan ima 141, Kalmar Mihalj 96, Stojkov Nikola 91, Cerna Andraš 87, Kermeci Mikloš 80, Buš Tibor jubilarnih 75, Kovač Janoš 73, Dukai Laslo i Piliši Eva 72, Cerna Terez i Poša Karolj 71, Ilčik Rudolf i Reis Rudolf 70, Piliši Šandor i Salai Zoltan 69, Biro Borbala 68, Kovač Ištvan i Sič Karolj 65, Buš Đerđ i Perpauer Ilona 64, Olah Ištvan 63, Lošonc Zoltan 60, Pihe Jovan i Šoti Robert 59, Kobrehel Ištvan, Lošonc Laslo i Nađ Roža 57, Deininger Zoltan i Guljaš Erne 56, Gemeri Jožef, Mijatov Željko, Roža Žolt i Šarnjai Tibor 55, Sabo Borbala 54, Major Nandor, Ribar Karolj i Sel Atila 52, Erdelji Emeke 51, Varadi Zoltan jubilarnih 50. Bajus Ištvan, Cerna Žolt i Radič Robert jubilarnih 35 davanja.
Zahvaljujemo se davaocima na požrtvovanju, organizatorima na odanom radu, ostalim dobronamernicima na podršci! Novi davaoci dobro nam došli!
Nakon majske akcije 11. u Martonošu, mogućnost davanja krvi će se pružiti na akcijama 2. u Oromu i Totovom Selu, 9. u Horgošu, 17. u Malim Pijacama kao i 24. u prostorijama SAKUD Sveti Sava u Kanjiži. Dobro zdravlje svima!