Akcije davanja krvi

ddkweb

Letnja najezda migranata nas je stavila na probu, ali smo uspeli izvršiti sve zadatke. Samo nam Informator kasni.
Akcije davanja krvi su organizovane po planu. Rezultate 10 akcija od planiranih 31 smo već objavili, sad nam predstoji izveštaj sa 17 akcija. Od maja do oktobra smo evidentirali 578 prijavljenih, od kojih je krv darivalo njih 494 u količini od 251,94 litara. Velika porodica davalaca je dobila 39 novih članova.
U Martonošu se 11. maja i 15. septembra prijavilo 43 lica, 36 od njih je dalo 18,36 litara krvi. U Totovom Selu 2. juna i 6. oktobra se okupilo 33 lica od kojih je njih 25 darivalo 12,75 litara krvi. Dvojica novih davalaca. Istim danima u Oromu smo evidentirali 23 prijavljenih i 10,20 litara krvi od 20 lica. U Horgošu 9. juna, 11. avgusta i 13. oktobra od 155 prijavljenih je njih 128 dalo 65,28 litara krvi. Dvojica novih davalaca. U Malim Pijacama je 17. juna i 8. oktobra od 58 prijavljenih 50-oro dalo 25,50 litara krvi. Jedan novi davalac. U Tršnjevcu se 13. avgusta okupilo 19 lica, 17 od njih je darivalo 8,67 litara krvi.
Kanjiške akcije:
U prostorijama SAKUD-a Sveti Sava se 24. juna okupilo 56 lica, od kojih je njih 50 darivalo 25,50 litara krvi. U prostorijama Elektrovojvodine smo 18. avgusta beležili 33 prijavljenih, 15,81 litara krvi od 31 njih. Jedan novi davalac. U Domu umetnosti se 27. avgusta i 22 oktobra okupilo 117 lica, od kojih su njih 102 darivali 52,02 litara krvi. Osmoro novih davalaca. U srednjoj školi se 20. oktobra prijavilo 41 lice, krv u količini od 17,85 litara darivalo njih 35. Dvadesetpet novih davalaca.
Mnogostruki davaoci akcija su: Jakši Karolj 103, Kalmar Mihalj 97, Feješ Ištvan 96, Konc Jožef 93, Apro Laslo, Stojkov Nikola 92, Cerna Andraš, Takač (Šandor) Jožef 88, Tilinko Žužana 86, Dožai Eva, Feher Karolj 84, Harangozo Ferenc 83, Beretka Karolj, Kermeci Mikloš 81, Konc Atila, Takač Imre 77, Buš Tibor 76, Kalman Rudolf jubilarnih 75, Bata Vendel, Kovač (Janoš) Janoš 74, Dukai Laslo 73, Piliši Eva, Takač (Janoš) Jožef 73, Poša Karolj 72, Turčanji Zoltan 71, Piliši Šandor 70, Biro Borbala, Domonkoš Čaba, Rafai Ferenc 69, Šuhajda Đerđ 67, Hajagoš Šandor, Husta Karolj, Kovač Ištvan, Sič Karolj 66, Kovač (Đerđ) Janoš i Perpauer Ilona 65, Olah Ištvan 64, Ladocki Laslo i Miler Eva 62, Lošonc Zoltan 61, Buš Jožef, Pihe Jovan, Radič Ištvan 60, Lošonc Laslo, Kobrehel Ištvan, Nađ Roža i Šarnyai Atila 58, Antoci Čaba, Deininger Zoltan, Feješ Čaba, Guljaš Erne, Molnar Erne i Varadi Ilona 57, Gemeri Jožef, Roža Žolt i Šarnyai Tibor 56, Feješ Zoltan, Mihalko Karolj 54, Horvat Robert, Koza Karolj, Major Nandor, Poberai Imre i Ribar Karolj 53, Erdelji Emeke, Hauk Laslo i Varga Zoltan 52, Šarkanj Ibolja jubilarnih 50, Hoksa Ištvan i Kovač Gabor jubilarnih 35.
Predstoje nam još 4 decembarske akcije: 10. u Trešnjevcu, 15. u Horgošu, i u Kanjiži 17. u Elektrovojvodini, 29. u Domu umetnosti.
Zahvaljujemo se davaocima na razumevanju i požrtvovanju, organizatorima na predanom radu, pomagačima na podršci. Novi davaoci dobro nam došli!