Centralna proslava Crvenog krsta

U Beogradu na Dan Crvenog krsta, 8. maja, na Trgu Republike je organizovana centralna proslava, gde su saradnici i aktivisti Crvenog krsta demonstrirali rad i aktivnost organizacije.
Na radnim tačkama su predstavili dobrovoljno davalaštvo krvi, prvu pomoć, Službu traženja, rad sa podmlatkom i omladinom, inkluzivni rad sa osobama sa invaliditetom.
Više puta je odigrana bitka kod Solferina, gde se pojavio i Anri Dinan, ko je videvši patnju ranjenih pozvao u pomoć civilno stanovništvo susednih sela. Sve te događaje je napisao u svojoj knjizi „Sećanje na Solferino” i puno se zalagao da bi sem Švicarske i vođe drugih zemalja pomažu u osnivanju i priznanju jedne takve humanitarne organizacije kakav je Crveni krst. Zahvaljujući donaciji Međunarodnog Crvenog krsta, CK Kanjiža je već 15 godina u mogućnosti, da mesečno pomaže delatnost Barke, pokrivajući honorare radioničara, troškove potrebnog materijala za rad, užine, higijene. Sad smo imali priliku i čast da na prodajnoj izložbi u centru Beograda pokažemo proizvode grnčarske radionice „Lala” – u čijem proizvodnom procesu učestvuju štićenici sa mentalnom i fizičkom ometenošću.
Nakon ove centralne demonstrativne akcije po četiri štićenika i vaspitača su se prošetali Kalemegdanom, gde su posetili i Vojni muzej. Čak su imali priliku da prate i vojnu paradu, gde su ispalili 10 topovska hica. Ekipa se iz Beograda vratila umorna, ali sa puno doživljaja.