Category Archives: Socijalna delatnost

Svetski dan borbe protiv siromaštva

IMG_1246_fb

Na dan Borbe protiv siromaštva Crveni krst Kanjiža će podeliti 40 paketa hrane u naseljenim mestima u opštini gde ne funkcioniše narodna kuhinja. Sastav paketa je: pasulj1 kg, pirinač1 kg, ulje 1 lit, krstavci5 kg, gotova jela 1 kom, šećer1

Svetski dan borbe protiv gladi

IMG_1246_fb

Crveni krst Kanjiža je obezbedio 40 paketa namirnice najugroženijima. Paketi su podeljeni uglavnom starijim i invalidnim osobama, višečlanim porodicama, i to u Oromu, Dolinama, Totovom Selu, Trešnjevcu, Adorjanu i u Malim Pijacama. Sadržaj paketa je bio: 1 l ulja, 1

Školski pribor ugroženim đacima

Tansz_01

Crveni krst Kanjiža je i ove godine obezbedio 200 paketa školskog pribora. Pakete smo obezbedili delom iz đačke članarine, delom iz sopstvenih sredstava. Školski pribor su dobili đaci iz socijalno ugroženih porodica.

A Magyarkanizsai Vöröskereszt tevékenysége az árvízkárosultak megsegítésében

Organizacija Crvenog krsta Kanjiža, za vreme velike katastrofe koja je zadesila našu zemlju, sve vreme je tesno sarađivala sa opštinskim štabom za vanredne situacije, i na osnovu odluke štaba, sva humanitarna pomoć prikupljena na teritoriji opštine, prosleđena je bratskoj opštini

Pomoć sa prvim snegom

Crveni krst Kanjiža korisnicima Narodne kuhinje koji lično dolaze svaki dan po obrok – poklonio po jedan par zimskih obuća. Korisnicima Narodne kuhinje kojima neki drugi korisnik ili treće lice dostavi obrok – dobili su po jedan pokrivač. Cipele i

Doncija za Filipine

A Fülöp-szigetek tájfun utáni károsultjainak megsegítésére a Szerbiai Vöröskereszt a következő folyószámlaszámon fogadja az adományokat: 200-2627490101862-26 (poziv na broj: 6003-3550000, svrha plaćanja: Donacija za Filipine) Crveni krst Srbije donacije za Filipine primi na gore navedeni tekući račun.

Svetski dan borbe protiv gladi

Crveni krst Kanjiža je podelio 51 paketa namirnica od po 23 kg. Pakete smo delili u onim naseljima koje ne pokrivamo programom narodnih kuhinja. Ove pakete su dobile uglavnom stare osobe, koje su bez prihoda ili sa vrlo malim prinadležnostima

Školski pribor

Za učenike osnovnih škola smo obezbedili ukupno 200 seta školskog pribora. Podelu su obavile same škole, pošto su pedagozi oni koji najbolje poznaju socijalnu situaciju svojih đaka. Sadržaj paketa je različit za niže i više razrede. Uglavnom sadrže: crtaće blokove,

Nedelja Crvenog krsta 2013

U školama smo i ove godine organizovali već tradicionalnu akciju svečanog prijema prvaka u članstvo Crvenog krsta. Učenici su se pomoću svojih učiteljica spremali za svečani dan. Naučili su zakletvu podmlatkara Crvenog krsta. Zakleli su se da će čuvati zdravlje

(Magyar) Élemiszercsomagok márciusban