Category Archives: Pomoć deci i mladima sa posebnim potrebama

Letnje aktivnosti sa podmlatkarima

U julu i avgustu u odmaralištu na Tisi smo organizovali letnje aktivnosti sa decom od 10 do 15 godina starosti. Programe za decu smo priredili svakim ponedeljkom i utorkom  od 9 do 12 sati. Ponedeljak je bio isključivo namenjen za

Izlet pri programu inkluzije dece i mladih sa posebnim potrebama – 2013

Međunarodni Crveni krst i dalje finansira inkluzivni program za decu i mlade. Zahvaljujući donatoru, i ove godine smo uspeli organizovati jednodnevni izlet za Adu u rekreacioni centar. Štićenici Centra za pružanje socijalne usluge (tj. Barka), njihovi vaspitači, pomagači su već

Otvaranje letovališta

Crveni krst Kanjiža i Centar za pružanje usluga socijalne zaštite Kanjiža organizovali su svečano otvaranje letovališta na obali Tise. Pored logorske vatre i pečenja slanine smo mogli da se još više upoznamo i da se družimo. Partnerske organizacije su se

Centralna proslava Crvenog krsta

U Beogradu na Dan Crvenog krsta, 8. maja, na Trgu Republike je organizovana centralna proslava, gde su saradnici i aktivisti Crvenog krsta demonstrirali rad i aktivnost organizacije. Na radnim tačkama su predstavili dobrovoljno davalaštvo krvi, prvu pomoć, Službu traženja, rad

Edukacija roditelja

Ukazala se potreba za neformalnu edukaciju roditelja osoba sa invaliditetom. Naslov edukacije: „Želim to raditi bolje, drukčije!”. Teme: komunikacija, saradnja, uloge u porodici… Nosioci obuke su stručnjaci Udruženja za integrativnu dečiju psihoterapiju: Pavlović Marta i Pete Ištvan. Radionice se odvijaju

Putujući kamp

Za podmlatkare, koji su završili 5. razred, organizovali smo petodnevni kamp od 13. do 17. avgusta sa namenom, da tu generaciju upoznamo sa radom CK kako bi ih i mogli angažovati više u buduće. Učesnici su bili đaci iz pet

Izlet sa štićenicima

Štićenici Uslužnog centra – poznatije Svetlosne barke – 12. avgusta su otputovali na jednodnevni izlet u ađanski rekreacioni centar. Autobus za izlet 27 štićenika i 12 pomagača i pratilaca je obezbedio CK. Krenuli smo ujutro, tako smo imali dosta vremena

U poseti…

Roditelji i korisnici su imali priliku da posete u Pančevu takozvani „Park zaštićenog stanovanja”. Predstavnici udruženja roditelja „S tobom – za njih”, zajedno sa stručnjacima su imali priliku da se upoznaju sa već postojećim centrom, gde uz podršku i pomoć

Dvodnevni edukativno-informativni trening

Dana 19. i 20. aprila smo učestvovali na treningu ogranizovanog od strane Centra za pružanje socijalnih usluga u Kanjiži na temu „Socijalni servisi (usluge) za osobe sa invaliditetom, kao podrška jednakom socio-ekonomskom razvoju”.

Trodnevni seminar u Vrnjačkoj Banji

Crveni krst Srbije je u vremenu od 19. do 21. marta organizovao seminar za radioničare, a od 21. do 23. marta za koordinatore programa PSP. Pošto su se i u društvu desile bitne promene na polju obrazovanja, i ovaj program