Category Archives: Pomoć deci i mladima sa posebnim potrebama

Zajednički program za inkluziju

DSC02606

Sa O.Š. Jovan Jovanović Zmaj Kanjiža smo potpisali sporazum o saradnji. Saradnja se odnosi na realizaciju dnevnog boravka u Adorjanu. Početak rada je bio Aktivni raspust, gde smo krajem zimskog raspusta za decu preko četiri dana obezbedili užinu i zdravstveno

Štićenici Svetlesne Barke na more

inf138_23

Zahvaljujući programu Zajednički program za inkluziju, 10 korisnika dnevnog boravka Centra za pružanje usluga socijalne zaštite su proveli 11 dana na moru u Dobrim Vodama, u apartmanima NVO Humanitarna familija. Prevoz i boravak je obezbeđen iz sredstava programa za inkluziju.

Inkluzivni program

wIMG_0400

Crveni krst Kanjiža već godinama redovno pomaže dnevni boravak „Barke” u Kanjiži a u zadnje dve godine i „Gnezdo”. Činimo to iz namenskih sredstava dobijenih za Inkluzivni program. Refundaciju troškova za ishranu korisnika, za ličnu higijenu, za higijenu sanitarija te

Zajednički program za inkluziju

IMG_4102

U okviru zajedničkog programa za inkluziju smo imali više programa tokom leta. Sedmoro dece i jedan pratilac je na poziv SUVEPOV prisustvovalo u kampu velikih porodica na salašu Katai. Kotizaciju i troškove prevoza dece smo obezbedili iz sredstava programa inkluzije.

Zajednički program za inkluziju 2015

ZPI

Zajednički program za inkluziju se ostvaruje u dva modula na nivou Crvenog krsta Srbije. Crveni krst Kanjiže uspešno realizuje u opštini oba modula od januara 2015. godine. Modul koji pruža podršku mladima sa smetnjama u razvoju, i invaliditetom, već više

Zajednički program za inkluziju

ZIPdec_05

U okviru Zajedničkog programa za inkluziju romske dece i dece iz osetljivih grupa imali smo mogućnosti da organizujemo neformalnu edukaciju roditelja korisnika dnevnog boravka. Predavač ovih edukacija je bila Sič Timea socijalni radnik, saradnik u programu. Teme su bile: Umetnost

Izlet u Kapošvar

U organizaciji Crvenog krsta iz Kanjiže radnici Centar za pružanje usluga socijalne zaštite opštine Kanjiža imali su priliku da 30.05.2014. godine ugostuju kod kolege u Kapošvaru. Vrlo rano ujutro smo krenuli na put i kasno se vratili. Domaćini su nam

Izlet na Sajan

U okviru projekta Podrška deci i mladima sa invaliditetom smo organizovali prevoz korisnicima dnevnog boravka na susret amaterskih pozorišta u Sajan. Ovom prilikom smo pozvali i volontere Crvenog krsta Kanjiža da se pridruže grupi i da zajedno provedemo popodne. Tako

Inkluzija u Kanjiži

Crveni krst Kanjiža je organizovao i bio domaćin sastanka na temu inkluzije. Sastanak je sad organizovan po prvi put, a tema dogovora je bila inkluzija i problemi primene inkluzije, kao i rešavanje postojećih problema. Radnom sastanku su prisustvovali predstavnici PU

Zajedno za inkluziju

Crveni krst Kanjiža već godinama pomaže uključivanje osoba sa invaliditetom u život zajednice. Preko projekta Zajedno za inkluziju se trudimo povezati sve institucije koji rade na uključivanju OSI. Ako gledamo protekle godine, možemo reći da Crveni krst je pomagao i